jump to navigation

Pionierii “se întorc” la Palatul Cotroceni September 27, 2011

Posted by agentiaploutos in Vorbe....
add a comment

Expoziţia “De la palat regal la palat al pionierilor (1949-1977) – o filă din istoria Palatului Cotroceni”, care se va vernisa la Muzeul Naţional Cotroceni mâine, 28 septembrie orele 18, ilustrează o pagină de aproape 30 de ani din istoria ansamblului Cotroceni, transformările prin care a trecut această reşedinţă regală după 30 decembrie 1947.
Este prima expoziţie cu această tematică pe care Muzeul Naţional Cotroceni o organizează, completând astfel manifestările consacrate tuturor perioadelor din istoria Cotrocenilor. În expoziţie sunt prezentate cărţi poştale şi fotografii cu Palatul Cotroceni în perioada cât a fost locuit de familia regală Ferdinand şi Maria, alături de fotografii ale palatului, care aduc în prim plan activitatea cercurilor care funcţionau în cadrul palatului.
Dintre documentele referitoare la Palatul Co­troceni ca Palat al Pionierilor, vor fi expuse procesele verbale ale şedinţelor Secretariatului C.C. al P.M.R privind acordarea Palatului Cotroceni organizaţiei de pionieri (1949); proiectul de plan pentru amenajarea Palatului Pionierilor Cotroceni; raport asupra activităţii de la Palatul Pionierilor în 1950; hotărâre a Se­cre­tariatului C. C. al P. M. R. din 30 mai 1950, pri­vind festivitatea de inaugurare oficială a Palatului Pionierilor în ziua de 1 iunie 1950; hotărâre a C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri a R.P.R. din 18 decembrie 1951, prin care Palatul Pionierilor din Bucureşti a trecut la data de 1 septembrie 1952 în subordinea Ministerului Învăţământului Public, etc. Revistele pioniereşti, editate de C.C al U.T.M. (“Licurici”, “Pionierul”, “Scânteia Pionierului”, “Cravata roşie”, “Pogonici”, “Luminiţa”, “Cutezătorii”, “Ştiinţă şi tehnică”), alături de broşuri înfăţişând activitatea Palatului Pionierilor, albume de fotografii, jurnale ale cercurilor care îşi desfăşurau activitatea la palat, cărţile de onoare din 1950 şi 1951, cuprinzând semnături şi impresii ale celor care vizitau Palatul Pionierilor, completează, în mod elocvent, expunerea. De asemenea, publicul va viziona fragmente din înregistrări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul Palatului Pionierilor, din arhiva Societăţii Române de Televiziune şi a Studioului Cinematografic “Alexandru Sahia”.
La vernisaj vor participa profesori, instructori şi pionieri, care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Palatului Pionierilor: domnul Nicolae Bătrîneanu – din 1951 instructor la cercul de electronică din cadrul palatului, domnul Stelian Olaru – dirijorul Corului Palatului Pionierilor, domnul Nicolae Bucur – corepetitor al corului, domnul Cezar Mereuţă şi domnul Silviu Mandache – primii pionieri ai României, dintre cei care au rostit, în 30 aprilie 1949, în incinta Teatrului Giuleşti (pe-atunci Palatul Cultural “Gh. Gheorghiu-Dej”), angajamentul de pionier.
Atmosfera va fi întregită de participarea unui grup de copii, membri ai Corului de Copii Radio, care vor recrea atmosfera festivităţilor pioniereşti de la palat, fireşte în uniformele pioniereşti.
Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 28 septembrie – 6 noiembrie 2011, şi va putea fi vizitată de marţi până duminică între orele 9.30 – 17.30.
În anul 2011, Muzeul Naţional Cotroceni sărbătoreşte împlinirea a 20 de ani de existenţă în spaţiul cultural al Capitalei. În acest context, instituţia şi-a propus organizarea unor evenimente culturale de importanţă naţională şi internaţională, care să ilustreze istoricul ansamblului de la Cotroceni, viaţa şi activitatea unor personalităţi al căror nume este strâns legat de acest loc.

Demersului iniţiat de Muzeul Naţional Cotroceni, i s-au alăturat de prestigioase instituţii din Bucureşti: Biblioteca Academiei Române, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Arhivele Naţionale ale României, Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, Muzeul Naţional Filatelic, Agenţia Naţională de Presă “Agerpres”, Societatea Română de Televiziune, Studioul Cinematografic “Sahia Film”.

Advertisements